Заваллівська громада

Кіровоградська область, Голованівський район

Гайворонська ДПІ Головного управління ДПС у Кіровоградській області До якого контролюючого органу необхідно звертатись фізичним особам – власникам декількох об’єктів нерухомості, розміщених в різних населених пунктах, для проведення звірки даних?

 

Гайворонська ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області  звертає увагу, що відповідно до п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:  - об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; - розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку; - права на користування пільгою із сплати податку; - розміру ставки податку; - нарахованої суми податку. У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, контролюючий орган за податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним). Згідно з абзацом другим п.п. 266.7.4 п. 266.7 ст. 266 ПКУ у разі подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом відомостей від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно про перехід права власності на об’єкт оподаткування. Крім того, фізичні особи, з використанням кваліфікованого електронного підпису, мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в меню «ЕК для громадян»/розділ «Загальна інформація про платника»/вкладка «Повідомлення про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР)» приватної частини Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

 

Розпочалась Деклараційна кампанія 2024.  Випадки, за яких платник зобов’язаний самостійно обчислити суму ПДФО (військового збору)

Гайворонська ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області  інформує, що випадки, за яких платники податків зобов’язані самостійно обчислити суму податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) (військового збору), що підлягає сплаті до бюджету за результатами звітного податкового року шляхом подання до податкового органу податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація), встановлені розділом IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс). До таких випадків відносяться: - отримання окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнених від оподаткування (п. п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу); - отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів)) (п. п. 168.2.1 п.168.2 ст. 168 Кодексу); - іноземні доходи (п. п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу). Податкову декларацію також зобов’язані подавати: - фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (ст. 177 Кодексу); - фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (ст. 178 Кодексу); - іноземці, які за результатами звітного року набули статус резидента України, мають відобразити доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст.170 Кодексу); - платники ПДФО – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п. 179.3 ст. 179 Кодексу).

 

Щодо зазначення суб’єктом господарювання адреси господарської одиниці у фіскальному чеку

Гайворонська ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області  роз’яснює, яку адресу ГО необхідно зазначити у фіскальному чеку СГ, який здійснює торгівлю на ринках, ярмарках по всій території України, в розташованих на їх території магазинів, кіосків, палаток, павільйонів, приміщень контейнерного типу без використання авто та укладання відповідних договорів оренди. Обов’язкові реквізити фіскального касового чека на товари (послуги) визначені п. 2 розд. II Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 із змінами та доповненнями, яким передбачено, що у фіскальному чеку зазначаються обов’язкові реквізити, зокрема, адреса господарської одиниці (рядок 3). У випадку здійснення суб’єктом господарювання торгівлі на ринках, ярмарках по всій території України, в розташованих на їх території магазинів, кіосків, палаток, павільйонів, приміщень контейнерного типу без використання авто та укладання відповідних договорів оренди, адресою та місцем проведення господарської діяльності, яку необхідно зазначити у рядку 3 фіскального чеку, є місце його реєстрації та обліку в контролюючому органі (квартира, офіс, тощо).

Розділ «Онлайн-навчання» доповнено новими матеріалами для платників

У розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі ДПС, який містить корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати, розміщено нові матеріали. Для зручності платників розміщено нові форми податкових декларацій з місцевих податків та зборів, які запроваджуються у 2024 році:

- у підрозділі «Плата за землю» – «Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 26.09.2023 № 520)»;

- у підрозділі «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» – «Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 26.09.2023 № 519)»;

- у підрозділі «Транспортний податок» – «Податкова декларація з транспортного податку (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 06.10.2023 № 527)»;

- у підрозділі «Туристичний збір» – «Податкова декларація з туристичного збору (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 20.09.2023 № 506)»;

- у підрозділі «Збір за місця для паркування транспортних засобів» – «Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 06.10.2023 № 528, від 26.10.2023 № 599)».

Також підрозділ «Екологічний податок» доповнено матеріалом «До уваги платників екологічного податку!».

Розділ «Онлайн-навчання» мобільний. Він доповнюється новими підрозділами відповідно до потреб платників податків. Вся інформація викладена у відео, презентаційних та текстових матеріалах, які постійно оновлюються та доповнюються. Загалом на сьогодні розділ «Онлайн-навчання» містить 270 відео, текстових та презентаційних матеріалів.

Центр обслуговування платників Гайворонської  ДПІ: Аналіз надання   адміністративних послуг за 2023 рік.

Однією із основних функцій податкової служби є сервісне обслуговування платників податків та надання адміністративних послуг.

   За 12 місяців 2023 року Центр обслуговування платників Гайворонської  державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Кіровоградській  області (далі – ЦОП) відвідало 3900  платників  податків, а також пересічних громадян, що більше в порівнянні з минулим 2022 роком на 620 відвідувачів.

Фахівцями ЦОП Гайворонської   ДПІ в звітному періоді надано 2607 адміністративну послугу, з яких 497 послуг платникам інших регіонів України. Найбільш запитуваними були послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки, їх отримали 1391 фізичних осіб, у тому числі 389 громадян з інших регіонів України. Надано 858 послуги з видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, із них 108 довідок/відомостей громадянам іншого регіону України.  

Також за 2023 рік фахівці Центру обслуговування платників Гайворонської   ДПІ   надали 318 витягів з реєстру платників  єдиного податку, сформовано та видано витягів з реєстру платників ПДВ-41. Зареєстрували 76 реєстраторів розрахункових операцій, 170 книг обліку розрахункових операцій та 35 розрахункових книжок. Підтверджено статус податкового резидента України 9 фізичним особам.

Щоденно опрацьовувалися відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо реєстрації та обліку платників. Зокрема, за рік було опрацьовано 602 відомості . 

На постійній основі питання забезпечення повноти обліку об’єктів оподаткування та об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням. 

Окрім надання адміністративних послуг, в ЦОП Гайворонської  ДПІ платникам та громадянам надавалися консультаційні та інформаційні послуги щодо порядку заповнення податкових декларацій та розрахунків, окремих питань щодо кампанії  декларування та користування електронними сервісами ДПС, щодо використання програмного забезпечення для подання звітності в електронному вигляді та на магнітних носіях, застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Працівниками ДПІ за січень - грудень 2023 року прийнято податкової та іншої звітності в кількості -11832, з них 96.7 відс. подано засобами телекомунікаційного зв’язку, тобто онлайн (11442) на паперових носіях подано-390 звітів, це становить 3.3 відс. від загальної кількості прийнятої звітності.  Такий високий показник подачі звітності через  онлайн ресурси, зокрема через сервіси ДПС, а саме через «Електронний кабінет платника» свідчить про те, що працівниками ДПІ проводилась і проводиться широкомасштабна робота по залученню платників до подачі звітності через Е-сервіси ДПС.

Також фахівці  ДПІ протягом усього року видавали довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків,  приймали вхідну кореспонденцію, проводили роботу по взяттю на облік платників податків, платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, погоджували довідки-розрахунки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску.

 До послуг платників - комп’ютера, які підключені до мережі Інтернет і дають змогу платникам, які отримали електронний цифровий підпис, формувати та передавати звітність в електронному вигляді. Для зручності відвідувачів розміщена тематична друкована продукція, оформлені інформаційні стенди, що містять зразки заповнення декларацій, звітів та заяв.

    За 2023 рік  проведено 22 зустрічі з різними категоріями  платників податків на  актуальну податкову тематику, 1 зустріч зі  студентами, 4 сеансів  телефонного  зв’язку  «гаряча лінія»,          7 практикумів-навчань  щодо подачі звітності засобами телекомунікаційного зв’язку.  А також 11 зустрічей  з представниками територіальних громад щодо застосування РРО/ПРРО та поновлення відповідальності за порушення ЗУ «Про застосування РРО/ПРРО у сфері торгівлі, громадського харчування  та послуг».  Роздано понад 250 шт.  друкованих інформаційних пам’яток (брошур, листівок тощо) «Щодо застосування та реєстрації  РРО/ПРРО  в господарській діяльності» та надано понад 218 консультацій   на вказану тематику. В результаті проведених заходів з масово-роз’яснювальної роботи з ФОП  з реєстрації та використання РРО за 2023 рік зареєстровано  та використовують РРО/ПРРО у своїй діяльності понад 169 суб’єктів господарювання.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь