Заваллівська громада

Кіровоградська область, Голованівський район

Про винесення на громадське обговорення проєкту рішення "Про реорганізацію Комунального закладу "Могильненський ліцей" Заваллівської селищної ради шляхом перетворення у Комунальний заклад "Могильненська гімназія" Заваллівської селищної ради

►Про винесення на громадське обговорення проєкту рішення "Про реорганізацію Комунального закладу "Могильненський ліцей"

 

 

 

Фото без опису

ЗАВАЛЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА

ГОЛОВАНІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

ВОСЬМОГО   СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  28  квітня   2023 року                                                                                 № 2085

Про винесення на громадське обговорення проєкту рішення "Про реорганізацію Комунального закладу "Могильненський ліцей" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області шляхом перетворення у Комунальний заклад "Могильненська гімназія" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області"

 

 

Відповідно до ст. 25, п. 30 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись ст. 13, ч. 3 ст. 66 Закону України "Про освіту", ч. 2 ст. 32 Закону України "Про повну загальну середню освіту", керуючись "Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики" затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996, "Положенням про громадські слухання в Заваллівській територіальній громаді" (додаток 3 до Статуту Заваллівської селищної територіальної громади від 12 березня 2021 року № 171), враховуючи рекомендації постійної комісії Заваллівської селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, Заваллівська селищна рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

1. Винести на громадське обговорення проєкт рішення "Про реорганізацію Комунального закладу "Могильненський ліцей" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області шляхом перетворення у Комунальний заклад "Могильненська гімназія" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області" (далі – проєкт рішення) (додається).

 

2. Начальнику відділу освіти Гончарук Г.В. забезпечити:

2.1. підготовку інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення  проєкту рішення "Про реорганізацію Комунального закладу "Могильненський ліцей" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області шляхом перетворення у Комунальний заклад "Могильненська гімназія" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області" (далі по тексту – інформаційне повідомлення);

2.2. розроблення плану заходів з організації та проведення обговорення  (у разі потреби) у формі громадських слухань (далі – план заходів);

2.3. оприлюднення на офіційному веб-сайті Заваллівської селищної ради (https://zavallivska-gromada.gov.ua) у розділі "Консультація з громадськістю" протягом 3-ьох робочих днів з моменту прийняття даного рішення: проект рішення, інформаційне повідомлення та план заходів (у разі його наявності);

2.4. оприлюднення результатів обговорення (звіту) на веб-сайті Заваллівської селищної ради (https://zavallivska-gromada.gov.ua) не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення;

2.5. проведення інших заходів, щодо належного громадського обговорення проєкту рішення згідно вимог чинного законодавства.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Заваллівської селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

 

 

Заваллівський селищний голова                                                                           Людмила ПРАЧ

 

 

Додаток

до рішення Заваллівської селищної ради

від  28 квітня 2023 року №2085

 

                                                                                                                                       ПРОЄКТ

 

РІШЕННЯ

 

Від "___" __________20__ року                                                                № _____

смт Завалля

 

"Про реорганізацію Комунального закладу "Могильненський ліцей" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області шляхом перетворення у Комунальний заклад "Могильненська гімназія" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області"

 

 

Відповідно до статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 52-54, 78, 137 Господарського кодексу України, ст. ст. 25, 26, 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись ст. 13, ч. 3 ст. 66 Закону України "Про освіту", статтями 31, 32, 35 "Про повну загальну середню освіту", з метою створення на території Заваллівської селищної територіальної громади оптимальної мережі освітніх закладів, необхідних умов для надання якісної освіти, забезпечення доступності, підвищення економічної ефективності, використання матеріально-технічних, кадрових і фінансових ресурсів, враховуючи рекомендації постійної комісії Заваллівської селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту та результати громадського обговорення Заваллівська селищна рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

1. Припинити діяльність в результаті реорганізації шляхом перетворення Комунального закладу "Могильненський ліцей" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області, юридична адреса: провулок Папаніна, буд. 1, с. Могильне, Голованівський район, Кіровоградська область (код в ЄДРПОУ 34085637) у Комунальний заклад "Могильненська гімназія" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області (скорочена назва - КЗ "Могильненська гімназія").

 

2. Встановити, що КЗ "Могильненська гімназія" здійснює освітню діяльність за двома рівнями освіти: початкова та базова середня освіта.

 

3. Визначити, що КЗ "Могильненська гімназія" є правонаступником всіх майнових і немайнових прав та обов’язків КЗ "Могильненський ліцей".

 

4. Створити комісію з реорганізації Комунального закладу "Могильненський ліцей" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області згідно додатку.

 

5. Встановити, що відповідно до чинного законодавства до комісії з реорганізації з моменту призначення і до завершення процесу реорганізації переходять повноваження щодо управління справами цієї юридичної особи.

 

6. Комісії з реорганізації Комунального закладу "Могильненський ліцей" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області:

1) в установленому порядку протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про реорганізацію юридичної особи та подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних  осіб-підприємців відповідних записів;

2) попередити працівників про наступне вивільнення у зв’язку з реорганізацією юридичної особи та направити до центру зайнятості звіт про заплановане вивільнення працівників юридичної особи;

3) провести інвентаризацію майна;

4) розглянути всі вимоги кредиторів та прийняти відповідне рішення, про яке у встановлений термін повідомити кредиторів;

5) скласти та подати на затвердження Заваллівському селищному голові передавальний акт, який містить положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань закладу, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів і боржників;

6) в установлений законом термін повідомити орган ліцензування про реорганізацію КЗ "Могильненський ліцей";

7) розмістити повідомлення про реорганізацію закладу освіти на офіційному веб-сайті КЗ "Могильненський ліцей" в день внесення запису про реорганізацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань;

8) забезпечити здійснення інших організаційно-правових заходів, пов’язаних з реорганізацією юридичної особи, відповідно до вимог законодавства.

 

7. Встановити строк для пред’явлення заяв і претензій кредиторам - два місяці з моменту внесення запису про реорганізацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань.

Вимоги кредиторів приймаються за адресою: провулок Папаніна, буд. 1,             с. Могильне, Голованівський район, Кіровоградська область, індекс 26333.

 

8. Встановити, що все майно, яке на даний час становить необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, що входять до складу цілісного майнового комплексу КЗ "Могильненський ліцей" передається КЗ "Могильненська гімназія".

 

9. Доручити селищному голові  - Прач Л.В. затвердити передавальний акт комісії з реорганізації Комунального закладу "Могильненський ліцей" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області.

 

8. Визначити майно, яке передається з балансу КЗ "Могильненський ліцей" на баланс КЗ "Могильненська гімназія" комунальною власністю Заваллівської селищної ради та закріпити його за КЗ "Могильненська гімназія" на праві оперативного управління.

 

9. Встановити, що в результаті реорганізації КЗ "Могильненський ліцей" не припиняється дія контракту, укладеного з Окрущак Наталією Миколаївною на посаді директора та доручити йому подати документи для державної реєстрації Комунального закладу "Могильненська гімназія" Голованівського району Кіровоградської області.

 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Заваллівської селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

Заваллівський селищний голова                                                           Людмила ПРАЧ

 

Додаток

до рішення Заваллівської селищної ради

від ___ ________20__ року №____

 

 

СКЛАД*

комісії з реорганізації Комунального закладу "Могильненський ліцей" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області

 

 

ОКРУЩАК Наталія Миколаївна (ідентифікаційний код – хххххххххх)

- директор, голова комісії з реорганізації КЗ "Могильненський ліцей"

 

 

Члени комісії:

 

ГОНЧАРУК Галина Володимирівна

(ідентифікаційний код – хххххххххх)

- начальник відділу освіти Заваллівської селищної ради

 

КОТЛЯРЕНКО Валентина В’ячеславівна

(ідентифікаційний код – хххххххххх)

- завідувач сектору-головний бухгалтер сектору бухгалтерського обліку та звітності відділу освіти Заваллівської селищної ради

 

СТАРОДУБ Людмила Василівна

(ідентифікаційний код – хххххххххх)

 

- бухгалтер КЗ "Могильненський ліцей"

КУДРЕНКО Валентина Василівна

(ідентифікаційний код – хххххххххх)

- завідувач господарства КЗ "Могильненський ліцей"

 

 

 

 

Секретар селищної ради

               

             Тетяна МОСКАЛЬЧУК

 

 

*Примітка: склад комісії з реорганізації  після громадського обговорення та до моменту винесення проєкту рішення на сесію може змінюватися, залежно від кадрового забезпечення та необхідності залучення інших спеціалістів.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь