Заваллівська громада

Кіровоградська область, Голованівський район

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми

Дата: 26.01.2023 08:23
Кількість переглядів: 385

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 січня 2023 р. No 11

Київ

Про внесення змін до Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям
з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2001 р. No 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., No 52,
ст. 2365; 2014 р., No 53, ст. 1408; 2018 р., No 62, ст. 2144; 2020 р., No 4,
ст. 210, No 61, ст. 1981, No 89, ст. 2888; 2021 р., No 56, ст. 3462; 2022 р.,
No 95, ст. 5891), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 січня 2023 р. No 11

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку призначення і виплати
державної допомоги сім’ям з дітьми

1. Пункт 2 після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:
“За наявності технічної можливості засобами Порталу Дія можна подати заяву в разі звернення за призначенням:

 • допомоги на дітей одиноким матерям;
 • допомоги при усиновленні дитини;
 • допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною.

Заява з необхідними документами та/або відомостями засобами Порталу Дія подається в електронній формі з урахуванням особливостей, визначених у пунктах 59—69 цього Порядку.
У разі подання заяви та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (у разі подання заяви про призначення допомоги на дітей одиноким матерям), в електронній формі засобами Порталу Дія складення та/або подання будь-яких інших заяв, документів чи відомостей, крім тих, що визначені пунктами 59—69 цього Порядку, не вимагається.”.
У зв’язку з цим абзаци восьмий — тринадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим — дев’ятнадцятим.
2. У пункті 491

1) після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
“Єдиного державного реєстру судових рішень — щодо електронних примірників судових рішень про усиновлення дитини, про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою
батьківського піклування.”.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

2) в абзаці сьомому слова “таких даних” замітити словами “даних, зазначених в абзацах другому — четвертому цього пункту,”;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Для підтвердження даних, зазначених в абзаці пʼятому цього пункту, використовуються відомості щодо електронних примірників судових рішень з Єдиного державного реєстру судових рішень, які передаються до
Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами ДСА та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством.”.
3. Доповнити Порядок розділом такого змісту:

“Особливості подання заяв про призначення державної допомоги сім’ям з дітьми засобами Порталу Дія

59. Заява про призначення допомоги на дітей одиноким матерям, про призначення допомоги при усиновленні дитини, про призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, подається в електронній формі засобами Порталу Дія заявником:
який є громадянином України;
пройшов електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації, які
дають змогу однозначного встановлення особи.
Заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, з урахуванням вимог, визначених пунктами 60—63 цього Порядку.

 

60. У заяві про призначення допомоги на дітей одиноким матерям зазначаються такі відомості:
найменування органу соціального захисту населення, до якого подається заява;
відомості про заявника:
- прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
- серія (за наявності) та номер, дата видачі паспорта громадянина
України, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав документ (код), дата закінчення строку дії документа (за наявності);
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
- стать;

- дата народження;
- контактні дані (номер телефону та/або адреса електронної пошти);
- адреса задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування);
- адреса фактичного місця проживання (для внутрішньо переміщених осіб);
тип звернення (первинне, повторне);
міжнародний номер банківського рахунка (IBAN (International Bank Account Number) або номер відділення національного оператора поштового зв’язку;
дані щодо отримання пенсії в разі втрати годувальника, соціальної пенсії або державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника, передбаченої Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” (у разі її призначення);
щодо одинокої матері:
- дані щодо перебування у шлюбі;
- дані щодо проживання з батьком дитини, на яку необхідно отримати допомогу;
у разі смерті одного з батьків дитини відомості про померлого:
- прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) померлого;
- дата народження померлого;
- серія та номер свідоцтва про смерть.
Щодо дитини (дітей), на яку (яких) необхідно отримати допомогу, у заяві додатково зазначаються такі відомості (щодо кожної дитини окремо):

 • серія та номер свідоцтва про народження;
 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 • дата народження.

У разі подання заяви усиновлювачем зазначається єдиний унікальний номер судової справи, дата ухвалення судового рішення або додається сканкопія (фотокопія) рішення про усиновлення (у разі відсутності відомостей про усиновлення в Єдиному державному реєстрі судових рішень).
До заяви додаються:
сканкопія (фотокопія) довідки закладу освіти у разі навчання дитини за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти — до закінчення такою дитиною закладу освіти, але не довше ніж до досягнення нею 23 років;
сканкопія (фотокопія) довідки, якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, перебуває вдома під час літніх канікул або карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

 

61. У разі звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям разом із заявою заявник заповнює декларацію.
Декларація в електронній формі формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, зазначених у цьому пункті.
У декларації зазначаються такі відомості про заявника та осіб, які входять до складу його сім’ї (окремо щодо кожного члена сім’ї):

 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 • сімейний стан;
 • ступінь родинного зв’язку;
 • дата народження;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 • серія (за наявності) та номер, дата видачі паспорта громадянина України/серія, номер та дата видачі свідоцтва про народження дитини;
 • відомості про доходи (вид доходу, сума доходу, найменування організації, в якій отримано дохід), інформація про які відсутня в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за відповідний період (у тому числі закордонні грошові перекази, дивіденди від цінних паперів);
 • відомості про наявність у власності житлових приміщень (вид житлового приміщення, площа, адреса, особливі характеристики);
 • відомості про наявність у власності транспортних засобів (крім мопеда і причепа), які зареєстровані в установленому порядку і з дати випуску яких минуло менше ніж 15 років (марка автомобіля, державний номерний знак, рік випуску, відомості про автомобілі, отримані через органи соціального захисту населення або придбані батьками — вихователями дитячих будинків сімейного типу);
 • інформація про купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплату (одноразово) будь-яких послуг (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень, протягом 12 місяців перед зверненням (вид придбаного майна, інших товарів або оплачених послуг; вартість, гривень; дата придбання майна, інших товарів або оплати послуг).

Формування декларації завершується шляхом накладення заявником електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
Сформована засобами Порталу Дія декларація в електронній формі передається до відповідного органу соціального захисту населення разом із заявою, сформованою в електронній формі засобами Порталу Дія, у порядку, передбаченому пунктом 67 цього Порядку.

 

62. У заяві про призначення допомоги при усиновленні дитини зазначаються такі відомості:
найменування органу соціального захисту населення, до якого подається заява;
відомості про заявника:
- прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
- серія (за наявності) та номер, дата видачі паспорта громадянинат України, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав документ (код), дата закінчення строку дії документа (за наявності);
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
- стать;
- дата народження;
- контактні дані (номер телефону та/або адреса електронної пошти);
- адреса задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування);
- адреса фактичного місця проживання (для внутрішньо переміщених осіб);
тип звернення (первинне, повторне);
міжнародний номер банківського рахунка (IBAN (International Bank Account Number) або номер відділення національного оператора поштового зв’язку.

Щодо дитини (дітей), на яку (яких) необхідно отримати допомогу, у заяві додатково зазначаються такі відомості (щодо кожної дитини окремо):

 • серія та номер свідоцтва про народження;
 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 • дата народження;
 • єдиний унікальний номер судової справи, дата ухвалення судового рішення або додається сканкопія (фотокопія) рішення про усиновлення (у разі відсутності відомостей про усиновлення в Єдиному державному реєстрі судових рішень).

У разі невідповідності відомостей щодо батьків дитини відомостям у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян додається сканкопія (фотокопія) свідоцтва про народження дитини.
 

63. У заяві про призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, зазначаються такі відомості:
найменування органу соціального захисту населення, до якого подається заява;
відомості про заявника:
- прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
- серія (за наявності) та номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав документ (код), дата закінчення строку дії документа (за наявності);
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
- стать;
- дата народження;
- контактні дані (номер телефону та/або адреса електронної пошти);
- адреса задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування);
- адреса фактичного місця проживання (для внутрішньо переміщених осіб);
тип звернення (первинне, повторне);
міжнародний номер банківського рахунка (IBAN (International Bank Account Number) або номер відділення національного оператора поштового зв’язку.

Щодо дитини (дітей), на яку (яких) необхідно отримати допомогу, у заяві додатково зазначаються такі відомості (щодо кожної дитини окремо):
серія та номер свідоцтва про народження;
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
дата народження.
У разі невідповідності відомостей щодо батьків дитини відомостям у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян додається сканкопія (фотокопія) свідоцтва про народження дитини.
У разі подання заяви усиновлювачем зазначається єдиний унікальний номер судової справи, дата ухвалення судового рішення або додається сканкопія (фотокопія) рішення про усиновлення (у разі відсутності відомостей про усиновлення в Єдиному державному реєстрі судових рішень).
У разі подання заяви опікуном, піклувальником зазначається єдиний унікальний номер судової справи, дата ухвалення судового рішення або додається сканкопія (фотокопія) рішення суду про встановлення опіки або піклування (у разі відсутності відомостей про встановлення опіки або піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою
батьківського піклування, в Єдиному державному реєстрі судових рішень) або сканкопія (фотокопія) рішення районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради про встановлення опіки або піклування.

У разі подання заяви прийомними батьками, прийомними батьками-вихователями додається сканкопія (фотокопія) рішення районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї.
До заяви додається сканкопія (фотокопія) довідки про захворювання дитини.

 

64. Під час формування заяви та декларації (у разі її подання) на Порталі Дія отримуються/підтверджуються такі відомості:
1) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян — щодо актового запису про народження;
2) з Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС — щодо унікального номера запису, що міститься в Реєстрі, з метою верифікації відомостей (даних) про особу та ідентифікації особи в інформаційно-комунікаційних системах, у тому числі реєстрах територіальних громад.

65. Формування заяви припиняється та її подання блокується за допомогою засобів Порталу Дія, якщо зазначені у заяві та декларації (у разі її подання) відомості:
1) надані не в повному обсязі;
2) не підтверджуються відомостями з інформаційно-комунікаційних систем, зазначених у пункті 64 цього Порядку;
3) не узгоджуються між собою.
66. Заявник забезпечує достовірність відомостей, що містяться в заяві та декларації (у разі її подання).
67. Сформована та підписана електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, заява передається засобами Порталу Дія шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами Мінсоцполітики до відповідного органу соціального захисту населення за задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) або фактичним місцем
проживання (для внутрішньо переміщених осіб) заявника для розгляду відповідно до цього Порядку.
68. Засобами Порталу Дія заявник у строки, встановлені цим Порядком, отримує інформацію за результатом прийнятого органом соціального захисту населення рішення.
69. Інформаційна взаємодія між державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням каналів зв’язку системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційних відносин може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи.
Обмін інформацією здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.”.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь