Заваллівська громада

Кіровоградська область, Голованівський район

Щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, зібраної волонтерами

Дата: 28.12.2022 11:09
Кількість переглядів: 108

Щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, зібраної волонтерами
Законом України від 16 листопада 2022 року № 2747-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, зібраної волонтерами» (далі –
Закон № 2747), який набрав чинності 11.12.2022, внесені наступні зміни: - друге речення у п.п. «б»
п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), а саме: «Положення цього
підпункту застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками –
фізичними особами у звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру волонтерів
антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації» виключено;  - підрозділ 1
розділу XX «Перехідні положення» Кодексу доповнено пунктом 31 такого змісту: «31. Установити,
що положення підпункту «б» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу
застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої благодійниками – фізичними особами, які
до 1 січня 2023 року включені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації, у період з 24 лютого 2022 року до дати їх включення до зазначеного Реєстру».
З набранням чинності Закону № 2747 за умови, що благодійник – фізична особа зареєструється
у Реєстрі волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації до
01 січня 2023 року, сума благодійної допомоги, отриманої таким благодійником – фізичною
особою у період з 24 лютого 2022 року, не включається до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу такого благодійника.
Про ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не
проведено
Гайворонська ДПІ Головного управління ДПС у Кіровоградській області інформує, що ставки
земельного податку за земельні ділянки, у тому числі право на які фізичні особи мають як власники
земельних часток (паїв), нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлені ст. 277
Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Так, ставка земельного податку за земельні ділянки, у
тому числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), розташовані за
межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5
відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або
по області, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від
нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а
для лісових земель – не більше 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по
Автономній Республіці Крим або по області (п. 277.1 ст. 277 ПКУ).
ФОП здійснює діяльність у декількох місцях продажу: ведення обліку товарних запасів
Гайворонська ДПІ Головного управління ДПС у Кіровоградській області нагадує, що порядок
ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного
податку затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496 (далі – Порядок
№ 496) визначає правила ведення обліку товарних запасів та поширюється на фізичних осіб –
підприємців, у тому числі платників єдиного податку (далі – ФОП), які відповідно до Закону
України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями (далі –
Закон № 265) зобов’язані вести облік товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів, що
відображені в такому обліку, та осіб, які фактично здійснюють продаж товарів (надання послуг)
та/або розрахункові операції в місці продажу (господарському об’єкті) такого ФОП. Пунктом 1 розд.
II Порядку № 496 встановлено, що облік товарних запасів здійснюється ФОП шляхом постійного
внесення до Форми ведення обліку товарних запасів (далі – Форма обліку) інформації про
надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід’ємною частиною
такого обліку. При цьому ФОП, яка здійснює діяльність у декількох місцях продажу (господарських

об’єктах), веде облік товарних запасів також за кожним окремим місцем продажу (господарським
об’єктом) на підставі первинних документів, які підтверджують отримання товарів такою ФОП або
окремим місцем продажу (господарським об’єктом), та/або первинних документів на внутрішнє
переміщення товарів між ФОП та його окремими місцями продажу (господарськими об’єктами).
Первинні документи на внутрішнє переміщення товарів є невід’ємною частиною такого обліку.
Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, є обов’язковими додатками
до такої форми. Внесення даних до Форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних
документів здійснюється до початку їх реалізації.
Застосування РРО та програмних РРО суб’єктами господарювання під час виходу з ладу
касової техніки, відсутності електропостачання або Інтернету
Гайворонська ДПІ Головного управління ДПС у Кіровоградській області повідомляє, що на період
виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) та здійснення його ремонту або у
разі тимчасового, не більше 7 робочих днів, відключення електроенергії проведення розрахункових
операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової
книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО. На період виходу з
ладу програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО) проведення розрахункових
операцій не здійснюється до моменту усунення несправностей. На період відсутності зв’язку між
ПРРО та фіскальним сервером контролюючого органу проведення розрахункових операцій
здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше 36 годин, із створенням електронних
розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів,
сформованих фіскальним сервером контролюючого органу. Суб’єкт господарювання може
використовувати фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним
сервером контролюючого органу, не більше 168 годин протягом календарного місяця. Порядок
визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються
електронним розрахунковим документам під час роботи програмного реєстратора розрахункових
операцій в режимі офлайн, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику. Звертаємо увагу суб’єктів господарювання
які використовують ПРРО. Норми встановлені ст. 5 Закону України від 06 липня 1995 року №
265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» із змінами (далі Закон №265). Відповідно п.13 Прикінцевих положень Закону
№265, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану або обставин непереборної
сили: проведення розрахункових операцій, що здійснюються в режимі офлайн, та використання
фіскальних номерів із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером
контролюючого органу, можуть здійснюватися з перевищенням строків, встановлених абзацами
третім і четвертим статті 5 цього Закону. Контролюючий орган на запит покупця через Електронний
кабінет, що функціонує відповідно до ст. 42 прим. Податкового кодексу України, щодо перевірки
справжності та достовірності розрахункового документа надає інформацію про суб’єкта
господарювання, господарську одиницю та зарезервований фіскальний номер розрахункового
документа. Протягом години після встановлення зв’язку із фіскальним сервером контролюючого
органу здійснюється передача копій створених ПРРО розрахункових документів з присвоєними їм у
режимі офлайн фіскальними номерами до фіскального сервера контролюючого органу. Такі
розрахункові документи мають бути передані до моменту передачі електронного фіскального звіту,
електронного фіскального звітного чека за день, коли були сформовані такі розрахункові документи.
Такі розрахункові документи мають зберігатися ПРРО до моменту отримання від фіскального
серверу контролюючого органу підтвердження про доставку розрахункових документів. У разі
виходу з ладу РРО та/або ПРРО, що застосовується для реєстрації операцій з торгівлі валютними
цінностями в готівковій формі, відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером
контролюючого органу облік операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та
формування розрахункових документів здійснюються у порядку, встановленому Національним
банком України. Суб’єкт господарювання може прийняти рішення про те, що у разі виходу з ладу
РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до
моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, про що повідомляє

під час реєстрації РРО. У такому разі суб’єкт господарювання має право не реєструвати та не
зберігати книги обліку розрахункових операцій і розрахункові книжки. Такі суб’єкти
господарювання не мають права здійснювати розрахункові операції у разі виходу з ладу РРО або
тимчасової відсутності електроенергії.
Чи застосовуються РРО або ПРРО при наданні ломбардами фінансових послуг?
Гайворонська ДПІ Головного управління ДПС у Кіровоградській області повідомляє, що ст. 1 Закону
України від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» із змінами та доповненнями встановлено: ломбарди належать до фінансових
установ і здійснюють свою діяльність у сфері надання фінансових послуг, зокрема, надання коштів у
позику. Пунктом 1 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі –
Закон № 265) суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в
безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів
тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а
також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції зобов’язані проводити
розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у
встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових
операцій (далі – РРО) або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу
програмні РРО (далі – ПРРО) зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних
розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках,
передбачених Законом № 265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку
розрахункових книжок. Отже, суб’єкт господарювання, який здійснює свою діяльність у сфері
надання фінансових послуг, зокрема, надання коштів у позику ломбардами, повинен
проводити розрахункові операції із застосовуванням РРО або ПРРО.
З 1 січня 2023 року запроваджується нова форма податкової декларації з плати за землю
Державна податкова служба України повідомляє, що  наказом Міністерства фінансів України від
18.02.2022 № 83 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний
податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» ,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.03.2022 за № 303/37639 (далі – наказ № 83),
затверджено нову редакцію податкової декларації з плати за землю. Основні зміни, що містяться у
новій формі декларації: передбачена можливість зазначити код Кодифікатора адміністративно-
територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) замість коду за КОАТУУ
(рядок 7); розширено перелік правовстановлюючих документів, які є підставою для оподаткування,
зокрема, якими посвідчується право на земельні частки (паї) платника, виділені в натурі. Додано вид
права за кодом 4 – право на земельну частку (пай) (колонка 3 розділу І); для випадків
володіння/користування земельними ділянками не повний календарний рік декларація містить такий
показник як період володіння/користування земельною ділянкою (колонки 7 – 8 розділу І, колонки 8
– 9 розділу ІІ); декларацію доповнено інформацією щодо: - кодів за КОАТУУ (КАТОТТГ)
адміністративно-територіальних одиниць та адреси місць розташування об’єктів оподаткування
(колонки 10 – 11 розділу І, колонки 11 – 12 розділу ІІ); - дати закінчення терміну дії договору оренди
(колонка 7 розділу ІІ); - строку користування податковою пільгою у звітному періоді (колонки 20 –
21 розділу І); - деталізації нарахованих до збільшення сум податкового зобов’язання згідно з п. 50.4
ст. 50 Податкового кодексу України  (рядки 5.1, 5.2 розділу ІІІ). Нова форма декларації
застосовуватиметься з 01.01.2023. Наказ № 83 розміщений на вебпорталі ДПС у розділі
«Законодавство / Податки, збори, платежі / Місцеві податки / Плата за землю / Нормативно-
правові акти».


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь