Заваллівська громада

Кіровоградська область, Голованівський район

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в смт. Завалля

Дата: 11.01.2022 09:46
Кількість переглядів: 483

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з призначення
управителя багатоквартирного будинку в смт. Завалля

Відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150, та Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в смт. Завалля, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 21 грудня 2021 № 164, виконавчий комітет Заваллівської селищної ради повідомляє про проведення конкурсу з призначення  управителя багатоквартирного будинку в смт. Завалля, який відбудеться згідно рішення виконавчого комітету від 21 грудня 2021 № 165 по    групах багатоквартирних будинків.

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Заваллівської селищної ради

вул. Соборна, 10, смт. Завалля, Голованівського району Кіровоградської області, 26334

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу

Каткова Надія Юліанівна – перший заступник селищного голови, голова конкурсної комісії, контактний телефон 0689153384;

Рижак Ігор Валерійович - начальник відділу житлово- комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, містобудування та архітектури, секретар конкурсної комісії, контактний телефон 0687008812

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

 1. ) ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку - до 35 балів;
 2. ) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально - технічною базою - до 15 балів;
 3. ) наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) - до 15 балів;
 4. ) фінансова спроможність учасника конкурсу - до 15 балів;
 5. ) наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово- комунального господарства - до 20 балів.

За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково  нараховуватися до 5 балів.

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів

Для участі в конкурсі учасники подають конкурсні пропозиції які повинні містити:

 • заяву на участь у Конкурсі, у якій зазначають:
 1. ) фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 2. ) юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця) (з 01 січня 2019 року);

 • статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;
 • баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітній період (6 місяців);
 • витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.
 • інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;
 • засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);
 • оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;
 • довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (приміщення (база)), кількість транспортних засобів, обладнання, устаткування, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);
 • копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;
 • довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
 • розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків, подається окремо. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території та винагороди управителю з розрахунку на 1 м.кв. загальної площі багатоквартирного будинку.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція подається окремо щодо кожної групи багатоквартирних будинків.

 

5. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою:

вул. Соборна, 10, смт. Завалля, Голованівського району, Кіровоградської обл., 26334

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 11 лютого 2022 року.

 

6. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

Заваллівська селищна рада, вул. Соборна, 10,смт. Завалля, Голованівського району, Кіровоградської області.

14 лютого 2022 року, 10.00 год.

 

       

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
для проведення конкурсу з призначення
управителя багатоквартирного будинку в смт. Завалля

 1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Заваллівської селищної ради

вул. Соборна, 10, смт. Завалля, Голованівського району, Кіровоградської області, 26334

 1. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу

Каткова Надія Юліанівна – перший заступник селищного голови, голова конкурсної комісії, контактний телефон 0689153384;

Рижак Ігор Валерійович - начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, містобудування та архітектури, секретар конкурсної комісії, контактний телефон 0687008812.

 

 1. Перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком

 

п/п

Перелік послуг та види робіт

1

Прибирання прибудинкової території

1.1

Підмітання території з удосконаленим покриттям

1.2

Прибирання газонів

1.3

Косіння трави на газонах

1.4

Підмітання снігу (35% від площі удосконаленого покриття)

1.5

Зсування снігу (15% від площі підмітання снігу)

1.6

Посипання території піском (15% від площі підмітання)

1.7

Очищення урн від сміття

2

Прибирання підвалів

3

Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем: холодного водопостачання, водовідведення та опалення (контроль, забезпечення справності, наладка і регулювання інженерних систем, підготовка до опалювального сезону, аварійне обслуговування)

4

Обслуговування димових та вентиляційних каналів

5

Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і технічних пристроїв та елементів зовнішнього упорядження

6

Дератизація

7

Дезінсекція

8

Енергопостачання для ліфтів

9

Освітлення місць загального користування

10

Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання

11

Винагорода управителю

 

 1. Вимоги щодо якості та періодичності надання послуги

До учасників конкурсу висуваються вимоги згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком, затверджених постановою КМУ від 05.09.2018 р. № 712, Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76.

п/п

Перелік послуг та види робіт

Періодичність надання послуг

1

Прибирання прибудинкової території

 

1.1

Підмітання території з удосконаленим покриттям

П’ять разів на тиждень

1.2

Прибирання газонів

Тричі на тиждень

1.3

Косіння трави на газонах

Тричі на рік

1.4

Підмітання снігу (35% від площі удосконаленого покриття)

За наявності опадів (але не менше 50 разів на рік)

1.5

Зсування снігу (15% від площі підмітання снігу)

За наявності опадів (але не менше 10 разів на рік)

1.6

Посипання території піском (15% від площі підмітання)

При ожеледиці (але не менше 24 разів на рік)

1.7

Очищення урн від сміття

Тричі на тиждень

2

Прибирання підвалів

Два рази на рік

3

Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем : холодного водопостачання, водовідведення та опалення (контроль, забезпечення справності, наладка і регулювання інженерних систем, підготовка до опалювального сезону, аварійне обслуговування)

2-4 рази на рік відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлово- комунального господарства від 17.05.2005 № 76, додатку № 3 до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 25.12.2013 № 603

4

Обслуговування димових та вентиляційних каналів

Прочистка - 1 раз/рік, техогляд - 2 рази/рік

5

Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо будинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і технічних пристроїв та елементів зовнішнього упорядження

Згідно з графіками, затвердженими на підприємстві, сформованими на підставі загальних оглядів будинків (двічі на рік) відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603

6

Дератизація

Відповідно до договорів (1 раз/рік)

7

Дезінсекція

Один раз в рік

8

Освітлення місць загального користування

В міру необхідності

9

Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання

відповідно до переліку робіт та наказу Міністерства регіонального, розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603

 

 1. Перелік об’єктів конкурсу.

Перелік будинків, щодо яких оголошено конкурс, та їх місцезнаходження наведено у додатку № 1 до конкурсної документації.

 1. Технічна характеристика кожного об’єкта конкурсу.

Технічна характеристика кожного об’єкта конкурсу (групи багатоквартирних будинків) наведена у додатку №2 до конкурсної документації.

 1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій та методика оцінювання конкурсних пропозицій.

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається організатором конкурсу. При цьому максимальна сума балів дорівнює 100 балам.

 

1

Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання

багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку

Чим нижча ціна послуги тим більший бал), кожна наступна цінова пропозиція з вищою ціною зменшується на 5 балів:

35 балів - найменша цінова пропозиція;

30 балів - друга за найменшою цінова пропозиція;

25 балів - третя за найменшою цінова пропозиція;

20 балів - інші цінові пропозиції.

Об’єкт конкурсу складається з групи будинків.

Оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком та виведення середнього арифметичного балу по об’єкту. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 35 балів.

2

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

Максимально 15 балів, кожна наступна оцінка пропозицій з нижчим рівнем забезпеченості зменшується на 2 бали:

15 балів - найбільша пропозиція;

13 балів - друга за найбільшою пропозиція;

11 балів - третя за найбільшою пропозиція;

9 балів - інші пропозиції.

3

Фінансова спроможність учасника конкурсу

Максимально 15 балів, кожна наступна оцінка пропозицій з нижчим рівнем забезпеченості зменшується на 2 бали:

15 балів - найбільша пропозиція;

13 балів - друга за найбільшою пропозиція;

11 балів - третя за найбільшою пропозиція;

9 балів - інші пропозиції.

4

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

Максимально 15 балів, кожна наступна оцінка пропозицій з нижчим рівнем забезпеченості зменшується на 2 бали:

15 балів - найбільша пропозиція;

13 балів - друга за найбільшою пропозиція;

11 балів - третя за найбільшою пропозиція;

9 балів - інші пропозиції.

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

Максимально 20 балів, кожна наступна оцінка пропозицій з нижчим рівнем досвіду зменшується на 5 бали:

20 балів - найбільша пропозиція;

15 балів - друга за найбільшою пропозиція;

10 балів - третя за найбільшою пропозиція;

5 балів - інші пропозиції.

 

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав максимальну кількість балів щодо об’єкта конкурсу (групи багатоквартирних будинків).

У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про надання послуги або не укладення договору з його вини у встановлений термін, конкурсна комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням, з числа інших поданих конкурсних пропозицій або оголосити повторний конкурс.

 1. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або завірені належним чином копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання
  1. Для участі у конкурсі його учасники подають заяву до конкурсної документації у якій зазначають:
 1. ) фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 2. ) юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця) (з 01 січня 2019 року).

  1. Перелік документів :
 • статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;
 • баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітній період (6 місяців);
 • витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.
 • інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;
 • засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);
 • оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;
 • довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (приміщення (база)), кількість транспортних засобів, обладнання, устаткування, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);
 • копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;
 • довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
 • розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до групи багатоквартирних будинків, подається окремо. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території та винагороди управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку.
  1. Конкурсна пропозиція подається окремо щодо кожної групи багатоквартирних будинків.
  2. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
  3. Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.
  4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
  5. Учасники конкурсу мають право подати також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
  6. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.
 1. Договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком повинен відповідати типовому договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, затвердженого постановою КМУ від 05.09.2018 р. № 712.
 2. Порядок надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації.
  1. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення письмову відповідь, яку може оприлюднити на офіційному веб-сайті селищної ради.
  2. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу.
 3. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них.

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд проводитиметься щоденно з 11 січня 2022 по 11 лютого 2022 з 8.00 год. по 17.00 год.

 1. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, та про невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі.

Інформацію надано у додатку №3 до конкурсної документації.

 1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.
  1. Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.
  2. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: вул. Соборна, 10, смт. Завалля, Голованівського району, Кіровоградської області.
  3. Кінцевий строк подачі документів 11 лютого 2022 року.
 2. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
 1. Місце: Заваллівська селищна рада, вул. Соборна, 10, смт. Завалля, Голованівського району, Кіровоградської області.
 2. Дата: 14 лютого 2022 року.
 3. Час: 10.00 год.

          Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється в присутності учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, або уповноважених ними осіб.

Відсутність учасника конкурсу або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.

          Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошує найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, ціну пропозиції щодо кожного багатоквартирного будинку, що входить до об’єкта конкурсу.

Всі відомості щодо розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями вносяться до протоколу засідання конкурсної комісії.

         Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненнями їх пропозицій.

Учасник конкурсу може надавати свої пропозиції та аргументувати свої пропозиції.

         За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє їх за наявності таких підстав:

 • конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;
 • прийнято рішення про припинення юридичної особи - учасника конкурсу, підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця - учасника конкурсу або порушено провадження у справі про банкрутство щодо учасника конкурсу;
 • встановлено факт подання учасником конкурсу недостовірної інформації, що впливає на прийняття рішення;
 • пропозиція не відповідає вимогам до конкурсних пропозицій.

         Конкурсні пропозиції, які не було відхилені, оцінюються конкурсною комісією окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

        Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, в частині одного або декількох об’єктів конкурсу у разі відсутності конкурсних пропозицій, відхилення всіх конкурсних пропозицій.

         У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор протягом трьох робочих днів з дня його прийняття письмово повідомляє про це всіх учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, оприлюднює таке рішення на своєму офіційному веб -сайті Заваллівської селищної ради та протягом десяти календарних днів розміщує на офіційному веб-сайті Заваллівської селищної  ради оголошення про проведення конкурсу повторно і публікує в засобах масової інформації відповідне інформаційне повідомлення.

         Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією не пізніше десяти календарних днів з моменту розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями. Переможець конкурсу за кожним об’єктом конкурсу (групою багатоквартирних будинків) оголошується на засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі учасники конкурсу або уповноважені ними особи.

У разі якщо у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, він оголошується переможцем конкурсу.

         Підписаний протокол засідання конкурсної комісії є підставою для прийняття організатором конкурсу протягом п’яти календарних днів з моменту його підписання рішення про призначення управителя багатоквартирним будинком.

Перелік багатоквартирних будинків,

де буде проводитися конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку

Група багатоквартирних будинків

(послуги з управління надає ДП «ЗУКГ»)

З/п

Адреса

 

 

Кількість поверхів

Кількість під’їздів

Рік побудови

Загальна площа, м. кв

Матеріал зовнішніх стін

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Сонячна,1

(Комсомольська)

5

6

1977

 

цегла

 
 

2

Сонячна, 3

5

6

1974

 

цегла

 
 

3

Сонячна,20

5

4

1990

 

цегла

 
 

4

Сонячна,36

5

4

1985

 

цегла

 
 

5

Сонячна,38

5

9

1988

 

цегла

 
 

6

Лермонтова ,4

5

4

1983

 

цегла

 
 

7

Лермонтова ,6

5

4

1972

 

цегла

 
 

8

Соборна ,3

(Жовтнева)

5

4

1970

 

цегла

 
 

9

Пушкіна ,2

5

4

1985

 

цегла

 
 

10

Сонячна,5

4

2

1962

 

цегла

 
 

11

Сонячна,7

4

2

1966

 

цегла

 
 

12

Сонячна,9

4

3

1963

 

цегла

 
 

13

Соборна,18

(Жовтнева)

4

3

1963

 

цегла

 
 

14

40 років Перемоги ,10

3

2

1961

 

цегла

 
 

15

40 років Перемоги ,14

3

2

1961

 

цегла

 
 

16

Лермонтова ,1

3

2

1960

 

цегла

 
 

17

Сонячна,13

2

2

1954

 

дерев. каркас облицьов.

цеглою

 
 

18

Сонячна,15

2

2

1954

 

дерев. каркас облицьов.

цеглою

 
 

19

Сонячна,40

2

2

1958

 

дерев. каркас облицьов.

цеглою

 
 

20

Сонячна,42

2

2

1958

 

дерев. каркас облицьов.

цеглою

 
 

21

Сонячна,44

2

2

1947

 

дерев. каркас облицьов.

цеглою

 
 

22

Сонячна,46

2

2

1958

 

дерев. каркас облицьов.

цеглою

 
 

23

40 років Перемоги ,12

2

2

1950

 

ракуш. оштукат.

 
 

24

40 років Перемоги ,18

2

1

1948

 

шлакоблоки оштукат.

 
 

25

40 років Перемоги ,20

2

1

1933

 

шлакоблоки оштукат.

 
 

26

Ремесленнікова ,1

(Комуністична)

2

2

1950

 

дерев. каркас облицьов.

цеглою

 
 

27

Ремесленнікова,2

(Комуністична)

2

1

1953

 

шлакоблоки оштукат.

 
 

28

Ремесленнікова,3

2

2

1952

 

ракуш. оштукат.

 
 

29

Лермонтова ,3

2

2

1960

 

ракуш. оштукат.

 
 

30

Ремесленнікова,5

2

1

1934

 

шлакоблоки оштукат.

 
 

31

Лермонтова ,7

2

2

1960

 

шлакоблоки оштукат.

 
 

32

Лермонтова ,9

2

3

1984

 

цегла

 
 

33

Соборна,1

(Жовтнева)

2

2

1947

 

дерев. каркас оштукат.

 
 

34

Соборна,7

2

2

1958

 

дерев. каркас облицьов.

цеглою

 
 

35

Соборна,9

2

2

1958

 

дерев. каркас облицьов.

цеглою

 
 

36

Соборна,12

2

1

1951

 

ракуш. оштукат.

 
 

37

Соборна,16

2

1

1951

 

ракуш. оштукат.

 
 

38

Соборна,20

2

2

1956

 

бутов.камінь оштукат.

 

 
 

39

Соборна,22

2

2

1950

 

цегла

 
 

40

40 років Перемоги ,11

1

2

1934

 

глина облицьов.

цеглою

 
 

41

40 років Перемоги ,13

1

2

1948

 

ракуш. оштукат.

 
 

42

40 років Перемоги ,15

1

2

1946

 

саман

 
 

43

40 років Перемоги ,17

1

4

1934

 

шлако-

бетон

 
 

44

Лермонтова ,2

4

2

1962

 

цегла

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь